UWAGA! Rozdzielniki na szkolenia instruktorów doskonalenia zawodowego w zakładce -> Do pobrania

Aktualności

 • W dniach 1-2 marca 2018 roku odbyła się szósta edycja „warsztatów doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych i w powszechnych dyscyplinach sportu dla instruktorów doskonalenia zawodowego w JRG”

  Więcej
 • W dniach 24 - 25 lutego  2018 r. Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Łubiance przeprowadził szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych woj. kujawsko-pomorskiego.

  Więcej
 • W dniach 21-22 lutego 2018 roku odbyła się piąta edycja „warsztatów doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych i w powszechnych dyscyplinach sportu dla instruktorów doskonalenia zawodowego w JRG”.

   

   

  Więcej
 • W dniach 15-16 lutego 2018 roku w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance odbyła się narada szkoleniowa dla osób realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w komendach wojewódzkich i szkołach PSP. Spotkanie miało na celu omówienia kwestii, związanych z planowanym wejściem w życie nowych przepisów, dotyczących postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka PSP.

  Więcej
 • W dniach 11 – 16 lutego 2018 roku w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance odbyło się zgrupowanie reprezentacji Centralnej Szkoły PSP z Częstochowy w Sporcie Pożarniczym.

  Więcej
 • 12 lutego w Ośrodku Szkolenia w Łubiance odbyła się odprawa metodyczna instruktorów doskonalenia zawodowego z zakresu ratownictwa technicznego (RT). Celem spotkania było omówienie strategi realizacji szkoleń z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym, wraz z metodyką dla instruktorów doskonalenia zawodowego zaplanowanych przez Ośrodek Szkolenia na rok 2018. W odprawie udział wzięli instruktorzy ratownictwa technicznego wraz z koordynatorem grupy technicznej i kadrą ośrodka.

  Więcej
 • W dniach 8-9 lutego 2018 roku odbyła się czwarta edycja „warsztatów doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych  i w powszechnych dyscyplinach sportu dla instruktorów doskonalenia zawodowego w JRG”.

  Więcej
 • Szklenie dla NATO - 7 lutego 2018r.

  W dniu 7 lutego br. na prośbę Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przeprowadziła szkolenie zapoznawcze dla reprezentantów zagranicznych pododdziałów wojskowych.

  Więcej
 • W dniach 1-2 lutego 2018 roku odbyła się trzecia edycja „warsztatów doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych i w powszechnych dyscyplinach sportu dla instruktorów doskonalenia zawodowego w JRG”.

  Więcej
 • Z dniem 31 stycznia 2018 br. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne po ponad 24 latach  służby główny specjalista OSz PSP w KW PSP w Toruniu st. kpt. Mirosław Piątkowski. W uroczystej zbiórce poświęconej pożegnaniu z mundurem st. kpt. Mirosława Piątkowskiego uczestniczyli Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak wraz z Zastępcą mł. bryg. Jackiem Kaczmarkiem  oraz kadra komendy wojewódzkiej.

  Więcej
 • W dniach od 26.01.2018 r. do 02.02.2018 r. Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Łubiance  organizował szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych woj. kujawsko-pomorskiego.  W szkoleniu uczestniczyło 20 druhów z jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Szkolenie przeprowadziła kadra Ośrodka Szkolenia oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

  Więcej
 • Szkolenie w zakresie ratownictwa lodowego

  W dniach 29-31 stycznia 2018 roku Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP z siedzibą w Łubiance zorganizował szkolenie w zakresie ratownictwa lodowego. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łubiance, natomiast zajęcia praktyczne odbywały się na wyznaczonym obszarze wodnym tj. na jeziorze Chełmżyńskim. Wzięło w nim udział 15 strażaków PSP.

  Więcej
 • Szkolenie RODO - 26 stycznia 2018 r.

  26 stycznia w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łubiance odbyło się szkolenie na rzecz przygotowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do wdrożenia rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych. W szkoleniu uczestniczyła kadra kierownicza komendy wojewódzkiej oraz komend powiatowych PSP z województwa wraz z funkcjonariuszami, którzy docelowo realizować będą zadania przewidziane dla inspektorów ochrony danych osobowych.

  Więcej
 • 23 stycznia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance, miało miejsce spotkanie członków Rady ds. Wychowania Fizycznego i Sportu przy Kujawsko– Pomorskim Komendancie Wojewódzkim.

  Więcej
 • W dniach 18-19 stycznia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia w Łubiance odbyło się zgrupowanie sportowe reprezentacji województwa kujawsko–pomorskiego w sporcie pożarniczym w sporcie pożarniczym.

   

  Więcej
 • W dniach 15-19 stycznia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia w Łubiance odbyło się zgrupowanie sportowe 12–to osobowej  reprezentacji województwa świętokrzyskiego w sporcie pożarniczym.

  Więcej
 • W dniach 18-19 stycznia 2018 roku odbyła się druga edycja „warsztatów doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych i w powszechnych dyscyplinach sportu dla instruktorów doskonalenia zawodowego w JRG”.

  Więcej
 • 12 stycznia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia  PSP w Łubiance miała miejsca odprawa służbowa dla kadry dydaktycznej odpowiedzialnej za realizację szkoleń OSP w woj. kujawsko-pomorskim. Głównym celem odprawy było omówienie zasad organizacji i nadzoru szkoleń druhów OSP w woj. kujawsko-pomorskim oraz przygotowanie planu pracy na 2018 rok.

  Więcej
 • Odprawa wodno-nurkowa

  W piątek 12 stycznia 2018 r. nastąpiło podsumowanie prac grup wodno-nurkowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, ponadto zebrani omówili plan pracy na nadchodzący rok. Podczas spotkania Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jacek Kaczmarek podziękował za prace oraz wręczył nagrody dwóm ustępującym dowódcom grup mł. bryg. Sławomirowi Reszkowskiemu i asp. sztab. Dariuszowi Rosińskiemu oraz wręczył nominacje nowym mł. bryg. Sylwestrowi Włoszczyńskiemu i st. asp. Maciejowi Waleczko.

  Więcej
 • W dniach 4-5 stycznia 2018 roku odbyła się pierwsza edycja „warsztatów doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych  i w powszechnych dyscyplinach sportu dla instruktorów doskonalenia zawodowego  w JRG”.

  Więcej