UWAGA! Rozdzielniki na szkolenia instruktorów doskonalenia zawodowego w zakładce -> Do pobrania

Aktualności

 • Szkolenie w zakresie ratownictwa lodowego

  W dniach 29-31 stycznia 2018 roku Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP z siedzibą w Łubiance zorganizował szkolenie w zakresie ratownictwa lodowego. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łubiance, natomiast zajęcia praktyczne odbywały się na wyznaczonym obszarze wodnym tj. na jeziorze Chełmżyńskim. Wzięło w nim udział 15 strażaków PSP.

  Więcej
 • Szkolenie RODO - 26 stycznia 2018 r.

  26 stycznia w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łubiance odbyło się szkolenie na rzecz przygotowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do wdrożenia rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych. W szkoleniu uczestniczyła kadra kierownicza komendy wojewódzkiej oraz komend powiatowych PSP z województwa wraz z funkcjonariuszami, którzy docelowo realizować będą zadania przewidziane dla inspektorów ochrony danych osobowych.

  Więcej
 • 23 stycznia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance, miało miejsce spotkanie członków Rady ds. Wychowania Fizycznego i Sportu przy Kujawsko– Pomorskim Komendancie Wojewódzkim.

  Więcej
 • W dniach 18-19 stycznia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia w Łubiance odbyło się zgrupowanie sportowe reprezentacji województwa kujawsko–pomorskiego w sporcie pożarniczym w sporcie pożarniczym.

   

  Więcej
 • W dniach 15-19 stycznia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia w Łubiance odbyło się zgrupowanie sportowe 12–to osobowej  reprezentacji województwa świętokrzyskiego w sporcie pożarniczym.

  Więcej
 • W dniach 18-19 stycznia 2018 roku odbyła się druga edycja „warsztatów doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych i w powszechnych dyscyplinach sportu dla instruktorów doskonalenia zawodowego w JRG”.

  Więcej
 • 12 stycznia 2018 roku w Ośrodku Szkolenia  PSP w Łubiance miała miejsca odprawa służbowa dla kadry dydaktycznej odpowiedzialnej za realizację szkoleń OSP w woj. kujawsko-pomorskim. Głównym celem odprawy było omówienie zasad organizacji i nadzoru szkoleń druhów OSP w woj. kujawsko-pomorskim oraz przygotowanie planu pracy na 2018 rok.

  Więcej
 • Odprawa wodno-nurkowa

  W piątek 12 stycznia 2018 r. nastąpiło podsumowanie prac grup wodno-nurkowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, ponadto zebrani omówili plan pracy na nadchodzący rok. Podczas spotkania Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jacek Kaczmarek podziękował za prace oraz wręczył nagrody dwóm ustępującym dowódcom grup mł. bryg. Sławomirowi Reszkowskiemu i asp. sztab. Dariuszowi Rosińskiemu oraz wręczył nominacje nowym mł. bryg. Sylwestrowi Włoszczyńskiemu i st. asp. Maciejowi Waleczko.

  Więcej
 • W dniach 4-5 stycznia 2018 roku odbyła się pierwsza edycja „warsztatów doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych  i w powszechnych dyscyplinach sportu dla instruktorów doskonalenia zawodowego  w JRG”.

  Więcej
 • Podsumowanie "Warsztatów doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych i w powszechnych dyscyplinach sportowych" w roku 2017.

  Więcej
 • W roku 2017 Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu Przeprowadziła w województwie kujawsko-pomorski 43 egzaminy potwierdzające tytuł ratownika z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Łącznie z wynikiem pozytywny ukończyło 1110 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

  Więcej
 • Funkcjonariusze Ośrodka Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu  przeprowadzili w 2017 r. cykl przedsięwzięć związanych z szkoleniem OSP woj. kujawsko-pomorskiego. Zestawienie sumacyjne.

  Więcej
 • Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Pływaniu - Szczytno 2017

  W dniu 9 grudnia br. w obiekcie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyły się XII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Pływaniu. W zawodach wzięło udział ponad 150 zawodników i zawodniczek z 47 jednostek organizacyjnych różnych służb mundurowych. Oczywiście jak co roku najliczniejszą grupę stanowili funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. 

  Więcej
 • W dniach 02 – 03 listopada 2017 roku funkcjonariusze „GPR Chełmża” wraz z kadrą dydaktyczną Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Toruniu przeprowadzili warsztaty z działań poszukiwawczo–ratowniczych skierowane dla kadry dydaktycznej Wojskowej Straży Pożarnej w Dolnej Grupie pod Grudziądzem. W szkoleniu wzięło udział 11-tu przedstawicieli wojska, którzy poszerzyli swoją wiedzę i nabyli nowe umiejętności w zakresie organizacji akcji i prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych.

  Więcej
 • Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 października br. w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji "Olender" w Wielkiej Nieszawce odbyły VI Kujawsko-Pomorskie Mistrzostwa Strażaków w Pływaniu

  Więcej
 • W dniach 13-22.10 2017 r. odbyło się pierwsze szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowanego  przez KSRG w zakresie podstawowym dedykowane dla jednostek OSP KSRG woj. kujawsko-pomorskiego.  W szkoleniu brali udział druhowie z OSP Brzoza, OSP Czarże, OSP Dąbrowa Chełmińska, OSP Unisław. Zajęcia teoretyczne odbyły się w siedzibie OSP Dąbrowa Chełmińska, natomiast zajęcia praktyczne przeprowadzone zostały na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy oraz JRG 3 w Bydgoszczy.

  Więcej
 • Szkolenie CBRNE, 16-20 października

  Ośrodek Szkolenia KW PSP w Toruniu przeprowadził w dniach 16 – 20.10.2017 r. szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym (CBRNE). W szkoleniu wzięło udział 18 funkcjonariuszy – członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno – ekologicznego z woj. kujawsko – pomorskiego. Najbardziej ciekawe i spektakularne  zajęcia teoretyczne i praktyczne  z zakresu urządzeń i materiałów wybuchowych przeprowadzili  na poligonie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu funkcjonariusze pododdziału Antyterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

  Więcej
 • W dniach 9-11 października Ośrodek Szkolenia w Łubiance zrealizował szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego realizowanego dla KSRG. Szkolenie teoretyczne oraz zakwaterowanie i wyżywienie odbywało się w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance, zajęcia praktyczne odbywały się nad jeziorem Chełmżyńskim w miejscowości Pluskowęsy. W szkoleniu wzięło udział 15 strażaków PSP z jednostek ratowniczo-gaśniczych w woj. kujawsko-pomorskiego.

  Więcej
 • Szkolenie hakowy-sygnalista, VIII edycji

  Zgodnie z Planem Doskonalenia Zawodowego Ośrodka Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu na rok 2017 zostało zorganizowane 7 edycji szkolenia na stanowisko hakowego sygnalisty. Hakowy – Sygnalista odpowiedzialny jest za bezpieczne podwieszanie ładunków pod wszystkie urządzenia transportu bliskiego. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Komend Powiatowych oraz Miejskich zainicjowaliśmy 7 edycji szkoleń z tego zakresu (około 140 ratowników), gdzie po odbytym szkoleniu strażacy otrzymali stosowne zaświadczenie.

  Więcej
 • Analiza zagrożeń wobec gazów technicznych w zbiornikach.

  W środę, 27 września br. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, z siedzibą w Łubiance, odbyła się konferencja techniczna pn. „Analiza zagrożeń spowodowanych przez wytypowane zbiorniki z gazami technicznymi w środowisku pożarowym”. Organizatorami przedsięwzięcia był Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na czele ze st. bryg. dr hab. Marzeną Półką oraz Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu. Wsparcia organizatorom udzieliło Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie.

  Więcej