Analiza zagrożeń wobec gazów technicznych w zbiornikach.

W środę, 27 września br. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, z siedzibą w Łubiance, odbyła się konferencja techniczna pn. „Analiza zagrożeń spowodowanych przez wytypowane zbiorniki z gazami technicznymi w środowisku pożarowym”. Organizatorami przedsięwzięcia był Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na czele ze st. bryg. dr hab. Marzeną Półką, prof. SGSP oraz Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu. Wsparcia organizatorom udzieliło Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie.

Głównym celem wydarzenia było zaprezentowanie wyników badań, realizowanych w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a dotyczących metod neutralizacji zagrożenia wybuchu gazów technicznych w zbiornikach. Projekt obejmował także wskazania na alternatywne źródła zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Przedsięwzięcie w Łubiance było jednocześnie elementem promocji całego projektu i okazją do podziękowań wszystkim, którzy uczestniczyli w praktycznej realizacji dociekań na rzecz bezpieczeństwa w zakresie korzystania z gazów technicznych. Owo uczestnictwo związane było m.in. z kilkakrotnym zabezpieczeniem pod względem gaśniczym i technicznym miejsc badań na terenie poligonu Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. 

Konferencję poświęcono dowódcom jednostek ratowniczo - gaśniczych oraz dowódcom i członkom grup specjalistycznych PSP w woj. kujawsko-pomorskim. 
W konferencji uczestniczył Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki nadbryg. Janusz Halak oraz Jego zastępca st. kpt. Jacek Kaczmarek.

MJK
Zdjęcia: OSz KW PSP w Łubiance.


Ocena: 1 głosów Aktualna ocena: 5