Działaia poszukiwawczo–ratownicze realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym 17-19.06.2019

Od 17 do 19 czerwca 2019 roku funkcjonariusze „GPR Chełmża” wraz z kadrą dydaktyczną Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Toruniu przeprowadzili drugie w 2019 roku szkolenie z cyklu działań poszukiwawczo–ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym.

W szkoleniu łącznie udział wzięło 14 strażaków Państwowej Straży Pożarnej z terenu  woj. kujawsko-pomorskiego, którzy to powiększyli swoją wiedzę w zakresie taktyki organizacji i prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych, zasad prawidłowego doboru i użycia sprzętu, zasad lokalizacji poszkodowanego i sposobów dotarcia do niego, a także zasady udzielania poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy i wsparcia psychicznego w ciasnych przestrzeniach. Jest to zarazem kolejna edycja tego przedsięwzięcia, która została poszerzona o zajęcia z metodyki prowadzenia w/w szkolenia.


Ocena: 2 głosów Aktualna ocena: 5