Narada kadry kierowniczej PSP, 25 sierpnia

W piątek, 25 sierpnia w Ośrodku Szkolenia KW PSP z siedzibą w Łubiance, odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej z województwa kujawsko-pomorskiego, której przewodniczył Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak

Narada poświęcona była sprawom bieżącym w zakresie funkcjonowania komend oraz krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego. 
Wśród poruszanych kwestii znalazły się sprawy finansowe jednostek organizacyjnych PSP, sprawy kadrowe, sprzętowe i inwestycyjne. Omówiono także sprawy związane z prewencją, wskazując na najistotniejsze problemy wynikające w pracy służby kontrolno – rozpoznawczej. Wskazano również na sprawy związane z nadchodzącymi w najbliższym czasie wydarzeniami z udziałem strażaków PSP. 

Podczas narady naczelnym tematem były działania na rzecz usuwania skutków nawałnicy, która wyrządziła w regionie niezliczoną ilość szkód i zniszczeń.
 
MJK

 


Ocena: 2 głosów Aktualna ocena: 5