Narada Roczna 2017 - Podsumowanie roku w służbie PSP

Drukuj
1 2 3

W środę, 22 lutego br., w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, z siedzibą w Łubiance, odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

 

Uczestnikami spotkania byli:
- Wojewoda kujawsko-pomorski – Mikołaj Bogdanowicz,
- Zastępca Komendanta Głównego PSP – st.bryg. Krzysztof Hejduk,
- Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP – st.bryg. Janusz Halak,
- Komendant Wojewódzki Policji – insp. Paweł Spychała,
- Dyrektor Biura Wojewody – Tomasz Łapicz,
- Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW – Jakub Wawrzyniak,
- Komendant Placówki Straży Granicznej – mjr Monika Szczygieł,
- Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA – Wojciech Koper,
- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Janusz Kaczmarek,
- kadra kierownicza KW PSP w Toruniu,
- Komendanci Powiatowi PSP z terenu województwa,
- dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych,
- przewodniczący wojewódzkich struktur związków zawodowych. 


Stan organizacji PSP w województwie i podsumowanie działań krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w minionym roku, podsumował w prezentacji Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Janusz Halak. Omówił działania operacyjne, pracę służby kontrolno-rozpoznawczej, wskazał na sprawy związane z polityką kadrową i finansową w województwie. Sporo miejsca poświęcił kwestiom logistyki, wskazując na realizowane inwestycje budowlane oraz zakupy pojazdów i sprzętu. Niepominięte zostały także sprawy prewencji społecznej i wszelkich wydarzeń, które w poprzednim roku propagowały służbę.

W kolejnej części narady przedstawione zostały plany, z jakimi zmierzy się kujawsko-pomorski garnizon strażaków w roku 2017. Każdy obszar służby został szeroko omówiony przez naczelników wydziałów Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu. Całość swoją wypowiedzią podsumował Zastępca Komendanta Głównego PSP st.bryg. Krzysztof Hejduk, wskazując na najbliższe perspektywy w służbie.

 

Autor: mł. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska


Ocena: 1 głosów Aktualna ocena: 5