Narada Roczna kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej - 28 lutego 2018 r.

W dniu 28 lutego w Łubiance, w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Toruniu, odbyła się Narada Roczna kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej w woj. kujawsko-pomorskim, podczas której podsumowano działalność Komend i krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w regionie w 2017 r.

W tym dorocznym spotkaniu, któremu przewodniczył Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak, obok Komendantów Powiatowych i Miejskich PSP, Dowódców Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych oraz koordynatorów specjalistycznych grup ratownictwa w województwie, uczestniczyli:• Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
• Jakub Wawrzyniak - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
• st. bryg. Jacek Antos - Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
• dh Zdzisław Dąbrowski - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
• dh Piotr Tomaszewski - Dyrektor Wykonawczy Biura Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
• insp. Paweł Spychała - Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy ,
• mjr Mariusz Budny - Rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy,
• ppłk Maciej Sandomierz - Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień w WSzW w Bydgoszczy,
• Robert Paciorek - Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,
• Barbara Gurzyńska - Z-ca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
• Zbigniew Sulik - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
• ppłk Robert Jankowski - Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy,
• hm Jerzy Gębara - Komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego,
• Wojciech Koper - Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
• Jarosław Gołębiewski - Dyrektor Oddziału Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
• Jerzy Zająkała - Wójt Gminy Łubianka,
• Sebastian Bytyń - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubiance,
• ks. Mariusz Stasiak - Kapelan strażaków województwa kujawsko-pomorskiego.Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w sposób przekrojowy zaprezentował stan organizacji PSP i krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w regionie, omawiając przedsięwzięcia w roku 2017, a jednocześnie wskazał na perspektywy dla służby na rok bieżący.
Wystąpienie bardzo dobrze skomentował Wojewoda Kujawsko-Pomorski, gratulując strażakom dobrej służby w minionym, i z uwagi na wydarzenia nawałnic, niełatwym roku. Odniósł się także do tego, co wiąże się z nowymi zadaniami – dla Niego, jak i dla Państwowej Straży Pożarnej – m.in. do spraw przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na obszarze województwa, kampanii w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz Programu „Niepodległa”, związanego z pracą na rzecz obchodów stulecia odzyskania niepodległości.
 
MJK

Ocena: 1 głosów Aktualna ocena: 5