"Od elektrowni do gniazdka" - II edycja

Drukuj
1 2 3

W dniu 10.04.2017 odbyła się II edycja warsztatów doskonalących z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy urządzeniach energetycznych dla liderów w jednostkach ratowniczo gaśniczych woj. Kujawsko – pomorskiego. Warsztaty zorganizowane są w celu poszerzenia wiedzy (w tym znajomości obowiązujących przepisów) i umiejętności w rozpoznawaniu instalacji elektrycznych oraz zagrożeń, z jakimi spotykają się strażacy podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Po części teoretycznej uczestnicy warsztatów zostali przewiezieni autokarem na GPZ czyli Główny Punkt Zasilania Toruń Zachód.

GPZ – Główny Punkt Zasilający jest to pojęcie z dziedziny Energetyki. Mówiąc prosto GPZ zasila w energię elektryczną miasto lub kilka miast. Do GPZ dochodzą napowietrzne linie wysokiego napięcia(WN) np. 110 kV (110 tysięcy woltów) lub średniego napięcia(SN) 15kV (15 tysięcy woltów). W samym GPZ za pomocą transformatorów (urządzenia transformujące energię elektryczną) zamieniają wysokie lub średnie napięcie na napięcie niskie (nn) 230V, które jest rozdzielane i następnie kablami doprowadzane do naszych domów. Tam strażacy poznawali niebezpieczeństwa związane z ewentualnym pożarem lub innym miejscowym zagrożeniem. Po zakończenie warsztatów wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia o ukończenie w/w szkolenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0