Szkolenie hakowy-sygnalista, VIII edycji

Drukuj
1 2 3

Zgodnie z Planem Doskonalenia Zawodowego Ośrodka Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu na rok 2017 zostało zorganizowane 7 edycji szkolenia na stanowisko hakowego sygnalisty. Szkolenie to przygotowuje do samodzielnej pracy na tym stanowisku. Coraz częściej w Strażach Pożarnych oraz na miejscu działań ratowniczych pojawiają się urządzenia typu:

 

 

 

 

  1. wózki jezdniowe,
  2. żurawie,
  3. suwnice,
  4. dźwigi itp.

Hakowy – Sygnalista odpowiedzialny jest za bezpieczne podwieszanie ładunków pod wszystkie urządzenia transportu bliskiego. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Komend Powiatowych oraz Miejskich zainicjowaliśmy 7 edycji szkoleń z tego zakresu (około 140 ratowników), gdzie po odbytym szkoleniu strażacy otrzymali stosowne zaświadczenie.


Ocena: 2 głosów Aktualna ocena: 5