Szklenie dla NATO - 7 lutego 2018r.

W dniu 7 lutego br. na prośbę Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przeprowadziła szkolenie zapoznawcze dla reprezentantów zagranicznych pododdziałów wojskowych.

Głównym celem szkolenia było ogólne zapoznanie zagranicznych, wojskowych specjalistów ds. współpracy cywilno-wojskowej ze strukturą, kompetencjami i zasadami działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w kraju, w celu ułatwienia reprezentowanym przez nich elementom sił zbrojnych ewentualnych działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Szkolenie odbyło się na terenie Ośrodka Szkolenia w Toruniu oraz Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Toruniu.


Ocena: 1 głosów Aktualna ocena: 5