SZKOŁA SPECJALISTÓW POŻARNICTWA WP

Drukuj
1 2 3

W dniu 01.12.2016 roku kadra Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu złożyła wizytę roboczą w Centrum Szkolenia Logistyki WP w Grudziądzu. Celem wizyty było nawiązani współpracy ze Szkołą Specjalistów Pożarnictwa w Grupie pod Grudziądzem, zwiedzenie nowo oddanego do użytku poligonu pożarniczego oraz zapoznanie się z organizacją wojskowej ochrony przeciwpożarowej. 

Szkoła Specjalistów Pożarnictwa przygotowuje żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczo – gaśniczych na potrzeby Sił Zbrojnych. Szkolenia specjalistów prowadzone są na następujących kursach:

  • szkolenie podstawowe w zawodzie strażaka;
  • szkolenie specjalistyczne dla etatowych obsad lotniskowych wojskowych straży pożarnych;
  • szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  • szkolenie przygotowujące do egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika;
  • szkolenie certyfikujące przed wyjazdem w rejon Polskich Kontyngentów Wojskowych,
  • sesje egzaminacyjne na klasy kwalifikacyjne dla żołnierzy w grupie osobowej ochrony przeciwpożarowej.

W 2016 roku oddano do użytku ośrodek szkolenia wyposażony w nowoczesne symulatory i trenażery pożarów statków powietrznych umożliwiające wojskowym strażakom prowadzenie profesjonalnych szkoleń w zakresie procedur postępowania służb ratowniczych.


Ocena: 3 głosów Aktualna ocena: 5