Szkolenie dla NATO

Drukuj
1 2 3

W dniu 9 maja br. na prośbę Oddziału Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przeprowadziła szkolenie zapoznawcze dla reprezentantów zagranicznych pododdziałów wojskowych.

Głównym celem szkolenia było ogólne zapoznanie zagranicznych, wojskowych specjalistów ds. współpracy cywilno-wojskowej ze strukturą, kompetencjami i zasadami działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w kraju, w celu ułatwienia reprezentowanym przez nich elementom sił zbrojnych ewentualnych działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Szkolenie odbyło się na terenie Ośrodka Szkolenia w Łubiance, Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego w Toruniu oraz Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Toruniu.


Ocena: 3 głosów Aktualna ocena: 5