Warsztaty doskonalące w zakresie przygotowania fizycznego strażaków 1/2018

W dniach 4-5 stycznia 2018 roku odbyła się pierwsza edycja „warsztatów doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych  i w powszechnych dyscyplinach sportu dla instruktorów doskonalenia zawodowego  w JRG”. Warsztaty tak jak w ubiegłym roku składają się z zajęć teoretycznych, prowadzonych w Ośrodku Szkolenia w Łubiance i z zajęć praktycznych prowadzonych w hali sportowej KM PSP w Toruniu. Uczestnikami byli dowódcy i zastępcy dowódców zmian  w jednostkach ratowniczo gaśniczych woj. kujawsko – pomorskiego.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0