Warsztaty doskonalące w zakresie przygotowania fizycznego strażaków 7/2018

W dniach 15-16 marca 2018 roku odbyła się ostatnia  edycja „warsztatów doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych  i w powszechnych dyscyplinach sportu dla instruktorów doskonalenia zawodowego w JRG”. Warsztaty te tak jak wszystkie edycje składały się z zajęć teoretycznych, prowadzonych w Ośrodku Szkolenia w Łubiance i z zajęć praktycznych prowadzonych w hali sportowej KM PSP w Toruniu. Uczestnikami byli dowódcy jednostek ratowniczo – gaśniczych woj. kujawsko – pomorskiego. Podczas wszystkich edycji przeszkolonych zostało 231 funkcjonariuszy z woj. kujawsko pomorskiego.


Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0