Podsumowanie warsztatów doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków w roku 2017.

W drugiej połowie roku 2017 przeprowadzone zostały warsztaty doskonalące w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych i w powszechnych dyscyplinach sportu dla instruktorów doskonalenia zawodowego w JRG. Warsztaty te składały się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Pierwsza edycja skierowana była do 20 osób zajmujących się tematyką wychowania fizycznego w KM /KP PSP oraz w Szkole Podoficerskiej w Bydgoszczy.  W następnych 6-ciu edycjach uczestnikami byli dowódcy i zastępcy dowódców zmian w jednostkach ratowniczo gaśniczych woj. kujawsko–pomorskiego. Łącznie przeszkolono 110 strażaków. Zajęcia odbywały się na obiektach Ośrodka Szkolenia w Łubiance i w hali sportowej KM PSP w Toruniu.

            W roku 2018 będą kontynuowane w/w warsztaty. Przewidziano kolejne edycje.

W ostatniej 7 edycji warsztatów tj. w dniach 14-15 marca br. wezmą udział Dowódcy Jednostek Ratowniczo Gaśniczych województwa kujawsko – pomorskiego. Poza programem warsztatów zostanie dokonane podsumowanie w/w przedsięwzięcia.


Ocena: 3 głosów Aktualna ocena: 3