Warsztaty metodyczne w sferze przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

Drukuj
1 2 3

W dniach 4, 15, 25 lutego br. przeprowadzone zostały warsztaty doskonalące pn. „Metodyka postępowania w sprawach dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym”.  Przedmiotowe doskonalenie zawodowe podzielone było na trzy panele tj. „Przygotowanie do kontroli”, Realizacja kontroli” oraz „Działania pokontrolne”. W pierwszym dniu omówiono i przypomniano przepisy Prawa ochrony środowiska i rozporządzenia wykonawcze do ustawy, wspomagające nadzór nad przeciwdziałaniem poważnym awariom  na bazie „dokumentacji Seveso III” ZZR/ZDR. W dniu kolejnym omawiano zasady prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, na zasadach ustalonych dla kontroli w art. 269 oraz art. 269a ustawy Prawo ochrony środowiska. W ostatnim dniu Warsztatów omówiono działania pokontrolne, w tym w zakresie zasady ustalania tzw. „bezpiecznych odległości” w odniesieniu do lokalizacji tzw. „zakładów Seveso III”, informacji publicznej na temat ZZR i ZDR oraz gotowości na awarie organów właściwych PSP.

W szkoleniu  udział wzięło 26 funkcjonariuszy pionu kontrolno–rozpoznawczego województwa kujawsko-pomorskiego, którzy  poszerzyli swoją wiedzę w zakresie inicjowania działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, a w szczególności kontroli zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Kierownikiem przedsięwzięcia był mł. ogn. Sławomir Sulkowski – mł. specjalista w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym KW  PSP w Toruniu.

Wszystkim uczestnikom warsztatów, funkcjonariuszom „prewentystom” pionu kontrolno – rozpoznawczego województwa kujawsko - pomorskiego życzymy bezawaryjnej służby.


Ocena: 2 głosów Aktualna ocena: 5