Warsztaty tematyczne "Od elektrowni do gniazdka"

Drukuj
1 2 3

PROGRAM WARSZTATÓW DOSKONALĄCYCH

Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH

 

 

 

 

 

 1. Celem warsztatów jest uzupełnienie i poszerzenie specjalistycznej wiedzy oraz nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia działań ratowniczych podczas przebywania w pobliżu miejsc będących pod napięciem prądu elektrycznego.
 2. Terminy warsztatów: I – 27 marca / II – 10 kwietnia / III 24 kwietnia 2017 r.
 3. Miejsce realizacji warsztatów: Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z siedzibą w Łubiance.
 4. Adresaci warsztatów: strażacy (liderzy) zmian służbowych województwa kujawsko-pomorskiego Państwowej Straży Pożarnej.
 5. Z ramienia Ośrodka Szkolenia sprawę prowadzi kpt. Mirosław Piątkowski tel. (056) 61-97-308.

 

lp.

TEMAT

prowadzący

 1. Ogólny zarys energetyki zawodowej – od elektrowni do GPZ-tu.
 2. Porażenia prądem elektrycznym – wprowadzenie.
 3. GPZ – transformacja napięcia – przesył do stacji transformatorowych SN / nn.
 4. Ogólny opis różnych typów stacji transformatorowych SN / nn.

Antoni Bajbak

 1. Typy przyłączy nn zasilających budynki mieszkalne.

Złącza nn na budynkach mieszalnych i niemieszkalnych.

Antoni Bajbak

 1. Wnętrzowe GTR-y i wyłączniki główne - p.poż.
 2. Zabezpieczenia obwodów elektrycznych; topikowe, nadmiarowo-prądowe, wyłączniki różnicowo-prądowe

Antoni Bajbak

 1. Rodzaje instalacji; zwykłe, hermetyczne, przeciw wybuchowe.
 2. Przykładowe instalacje wnętrzowe

Antoni Bajbak

 1. Zagrożenia wynikające z użytkowania urządzeń elektrycznych.
 2. Sprzęt dielektryczny do prac na niskim napięciu.
 3. Oświetlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne.

Antoni Bajbak

 1. Przejazd autobusem na Główny Punkt Zasilania Toruń Wschód.

Antoni Bajbak

Pracownik GPZ Toruń Wschód

 1. Pytania, wnioski przekazanie materiałów źródłowych oraz zakończenie warsztatów.

 

Antoni Bajbak

kpt. Mirosław Piątkowski

RAZEM

 


Ocena: 6 głosów Aktualna ocena: 4