Mariusz Bukowski

22 września 2020

Gaszenie Pożarów Wewnętrznych 14-18.09.2020

Od 14 do 18 września br.  w Łubiance, w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu zrealizowano pierwszą w tym roku edycję szkolenia –  „Gaszenie pożarów wewnętrznych”. Celem szkolenia był zapoznanie uczestników […]
15 września 2020

Szkolenie „Wsparcie służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym” w ramach współdziałania z 8 Kujawsko – Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej – edycja II

W dniu 12 września 2020 r. Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przeprowadziła kolejne całodniowe szkolenie dla II kompani 8 Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej „Wsparcie służb ratowniczych […]
4 września 2020

Szkolenie podsumowujące dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa – edycja 3

W dniach 1- 3 września 2020 roku odbyła się trzecia i za razem ostatnia edycja podsumowania doskonalenia zawodowego dedykowana dowódcom jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP woj. kujawsko-pomorskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone dla 21 […]
24 sierpnia 2020

Szkolenie „Wsparcie służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym” w ramach współdziałania z 8 Kujawsko – Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej

W dniu 22 sierpnia 2020 r. Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przeprowadziła całodniowe szkolenie dla I kompani 8 Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej „Wsparcie służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych […]
14 lipca 2020

Szkolenie podstawowe dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dniu 14 lipca br. o godz.11.00 na terenie ośrodka szkolenia KW PSP w Toruniu odbył się egzamin poprawkowy dla 6 druhów z powiatu grudziądzkiego, którzy nie zdali egzaminu w pierwszym terminie. Egzamin zrealizowany został […]
9 lipca 2020

Szkolenie podsumowujące dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa – edycja 2

W dniach 7- 9 lipca 2020 roku odbyła się druga edycja podsumowania doskonalenia zawodowego dedykowana dowódcom jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP woj. kujawsko-pomorskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone dla 20 dowódców i zastępców […]
2 czerwca 2020

Fotorelacja z działalności Ośrodka Szkolenia w okresie pandemii COVID-19.

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance został wyznaczony jako pierwszy obiekt PSP w kraju do izolacji podejrzanych o zakażenie COVID-19. W związku z powyższym Ośrodek Szkolenia przerwał wszelkie działania […]
12 marca 2020

Podsumowanie doskonalenia zawodowego dla d-ców JRG – edycja I (PDDJ 1/20).

W dniach 10-12 marca 2020 roku odbyła się pierwsza edycja podsumowania doskonalenia zawodowego dedykowana dowódcom jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP woj. kujawsko-pomorskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone dla 19 dowódców i zastępców dowódców […]
6 marca 2020

Szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym.

Od 3 do 6 marca br. odbyło się pierwsze w tym roku szkolenie w zakresie ratownictwa na  obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym wraz z elementami metodyki. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków/instruktorów […]
28 lutego 2020

Szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniach 21.02-28.02.2020 r.  Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Łubiance przeprowadził  szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych woj. kujawsko-pomorskiego. Szkolenie przeprowadziła […]
22 września 2020

Gaszenie Pożarów Wewnętrznych 14-18.09.2020

Od 14 do 18 września br.  w Łubiance, w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu zrealizowano pierwszą w tym roku edycję szkolenia –  „Gaszenie pożarów wewnętrznych”. Celem szkolenia był zapoznanie uczestników […]
15 września 2020

Szkolenie „Wsparcie służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym” w ramach współdziałania z 8 Kujawsko – Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej – edycja II

W dniu 12 września 2020 r. Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przeprowadziła kolejne całodniowe szkolenie dla II kompani 8 Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej „Wsparcie służb ratowniczych […]
4 września 2020

Szkolenie podsumowujące dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa – edycja 3

W dniach 1- 3 września 2020 roku odbyła się trzecia i za razem ostatnia edycja podsumowania doskonalenia zawodowego dedykowana dowódcom jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP woj. kujawsko-pomorskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone dla 21 […]
24 sierpnia 2020

Szkolenie „Wsparcie służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym” w ramach współdziałania z 8 Kujawsko – Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej

W dniu 22 sierpnia 2020 r. Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu przeprowadziła całodniowe szkolenie dla I kompani 8 Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej „Wsparcie służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych […]