Grafik korzystania z kompleksu sportowego WOSz PSP Łubianka

Regulamin KOMPLEKSU SPORTOWEGO Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Łubiance

Instrukcja pełnienia  służb  wewnętrznych oraz dodatkowe ustalenia do  regulaminu 

Ośrodka  Szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej  Straży  Pożarnej w  Toruniu.

Instrukcja dla służb ratunkowych o sposobie postepowania z seryjnym samochodem elektrycznym marki RENAULT.

Programy szkoleń

Program kształcenia w zawodzie strażaka. Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Zmiany w programie kształcenia w zawodzie strażaka dot. kursu nauczania kwalifikacyjnego szeregowych PSP.

Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Karty zgłoszeń

Karta skierowania - SIOPa