Działania poszukiwawczo–ratownicze realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym 17-19.06.2019