Kadra ośrodka

Naczelnik Ośrodka Szkolenia

bryg. mgr Maciej Krzemkowski

+48 56 619 73 01


Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia

st. kpt. mgr Mariusz Bukowski

+48 56 619 73 04


Starszy Wykładowca

mł. bryg. mgr Józef Dunajski

+48 56 619 73 12


Starszy Wykładowca

kpt. mgr Mariusz Wiwatowski

+48 56 619 73 09


Instruktor

mł. kpt. mgr Radosław Kończalski

+48 56 619 73 19


Starszy technik

mł. ogn. mgr Krzysztof Danielewski

+48 56 619 73 17


Starszy technik

mł. ogn. inż. Jarosław Wilke

+48 56 619 73 15