Kwalifikowana pierwsza pomoc – egzaminy KPPE (10-12 grudnia).