25 marca 2019

GPW 18 -22.03.2019

W dniach od 18 do 22 marca br.  w Łubiance,  w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu przeprowadzono drugą edycję szkolenia –  „Gaszenie pożarów wewnętrznych”. Celem szkolenia był zapoznanie uczestników […]
15 marca 2019

Posiedzenie Rady ds. Wychowania Fizycznego i Sportu

W dniu 12 marca br. w obiekcie Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Łubiance odbyło się posiedzenie Rady ds. Wychowania Fizycznego i Sportu. W posiedzeniu wzięli udział: nadbryg. Janusz Halak – Kujawsko-Pomorski […]
13 marca 2019

Inauguracyjne rozgorzenie

Modułowy wielokontenerowy symulator do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych na dobre rozpoczął służbę w Państwowej Straży Pożarnej Kujaw i Pomorza.  W dniach od 4 do 8 marca br.  w Łubiance,  w Ośrodku Szkolenia Komendy […]
28 lutego 2019

Warsztaty metodyczne w sferze przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

W dniach 4, 15, 25 lutego br. przeprowadzone zostały warsztaty doskonalące pn. „Metodyka postępowania w sprawach dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym”.  Przedmiotowe doskonalenie zawodowe podzielone było na trzy panele tj. „Przygotowanie […]
18 lutego 2019

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 8-15.02.2019

W dniach 8-15 lutego 2019 r. Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Łubiance przeprowadził I edycję szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla druhów z jednostek ochotniczych Straży Pożarnych […]
18 lutego 2019

Szkolenie w zakresie ratownictwa na lodzie realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym 11-14.02.2019

W dniach 11-14.02.2019 roku odbyło się szkolenie w zakresie ratownictwa lodowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym wraz z elementami metodyki. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków/instruktorów doskonalenia zawodowego do prowadzenia […]
Sgsp Psp
CSA
Krakow
NNBOP
Poznann