Plan pracy Ośrodka Szkolenia w KW PSP w Toruniu na rok 2017

Plan pracy Ośrodka wraz z realizacją umieszczony jest na stronie głównej w wersji .pdf