Podsumowanie doskonalenia zawodowego dla d-ców JRG – edycja I (PDDJ 1/20).