Szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 25.10-8.11.2019