Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 8-15.02.2019