Szkolenie podstawowe dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.