Szkolenie podsumowujące dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa – edycja 2