Warsztaty doskonalące w zakresie WF i sportu

W dniach 7-8, 14-15, 21-22 września, 9-10 października oraz 23-24 listopada br. odbyło się 5 pierwszych edycji "Warsztatów doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych i w powszechnych dyscyplinach sportowych". 

Warsztaty te, składające się z zajęć teoretycznych i praktycznych, w pierwszej edycji skierowane były do 20 osób zajmujących się tematyką wychowania fizycznego w KM/KP PSP. Od drugiej edycji uczestnikami są Dowódcy i Zastępcy Dowódców Zmian w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. kujawsko-pomorskiego. Łącznie odbędzie się 7 edycji, w których weźmie udział 110 osób. Głównymi tematami poruszanymi na zajęciach są:

- Wychowanie fizyczne i sport w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. kujawsko-pomorskiego;

- Wypadki podczas zajęć z wychowania fizycznego i sportu;

- Rozgrzewka ogólnorozwojowa – niezbędna w celu przygotowania organizmu do zwiększonego wysiłku.

- Urazy w sporcie  i odnowa biologiczna.

- Nowelizacja testów sprawności fizycznej.

- Konkurencje sportu pożarniczego.

- Wypalenie zawodowe. Psychospołeczne problemy środowiska służby i pracy.

Warsztaty - materiały dydaktyczne

Teoria i praktyka wykonywania konkurencji sportu pożarniczego. (opracował st. asp. Piotr Sokołowski, KW PSP Toruń)

Książka - warsztaty (opracował st. asp. Piotr Sokołowski, KW PSP Toruń)