Warsztaty metodyczne w sferze przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym