Sport

REGULAMIN kompleksu sportowego Ośrodka Szkolenia

Do pobrania REGULAMIN KOMPLEKSU SPORTOWEGO Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Łubiance.

Wszystkie osoby chcące korzystać z kompleksu sportowego zobowiązane są do zapozanania się z niniejszym regulaminem.