Szkolenia specjalistyczne w PSP

Szkolenia doskonalące dla koordynatorów, dowódców i członków specjalistycznych grup ratowniczych realizowane są przez poszczególne szkoły w oparciu o bazę dydaktyczną i poligonową szkół i wybranych ośrodków szkolenia, zgodnie z zakresem kompetencji:

• Ratownictwo wysokościowe – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie we współpracy z ośrodkami szkolenia w Warszawie, Krakowie, Sieradzu w odpowiednio komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Krakowie, Łodzi – ośrodkami szkolenia w zakresie ratownictwa wysokościowego,

• Ratownictwo wodne – Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy we współpracy z ośrodkiem szkolenia w Bornem Sulinowie w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie – ośrodkiem szkolenia w zakresie ratownictwa wodnego,

• Ratownictwo chemiczne i ekologiczne – Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie we współpracy z ośrodkiem szkolenia w Pionkach w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – ośrodkiem szkolenia w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego,

• Działania poszukiwawczo-ratownicze – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie we współpracy z ośrodkiem szkolenia w Słupsku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku – ośrodkiem szkolenia w zakresie szkolenia członków grup poszukiwawczo-ratowniczych,

• Ratownictwo techniczne – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, we współpracy z ośrodkiem szkolenia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – ośrodkiem szkolenia w zakresie ratownictwa technicznego,

• Ratownictwo medyczne – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz pozostałe szkoły i ośrodki szkolenia w zakresie uzyskiwania tytułu ratownika i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego tytuł ratownika z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

• Sport i wychowanie fizyczne – Szkoła Główna Służby Pożarniczej we współpracy z ośrodkiem szkolenia w Łubiance Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej PSP, Ośrodki Szkolenia PSP nie wykazane w w/w wytycznych, po wykazaniu stosownych potrzeb oraz uzyskaniu zgody Komendanta Głównego PSP, mogą organizować szkolenia specjalistyczne dla członków grup specjalistycznych na potrzeby własnego województwa. Szkolenia takie są pod nadzorem dydaktycznym wykazanych wyżej Szkół wiodących w danej dziedzinie ratownictwa. Ośrodek szkolenia PSP w Toruniu, z siedzibą w Łubiance realizował dotychczas szkolenia specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego: