Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej SIOPa.