Szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy dla KP PSP w Rypinie.